Co wziąć ze sobą na maturę z matematyki?

Kiedyś maturzyści szli na egzamin z maskotką, która miała im przynieść szczęście. Dziś o tym, jakie przedmioty można mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej, zadecydowała odgórnie CKE i wszelkie próby wniesienia czegoś spoza listy mogą się bardzo przykro skończyć. Dowiedz się, co możesz (i co powinieneś!) wziąć ze sobą na maturę z matematyki, by zaoszczędzić sobie przykrości w dniu egzaminu.

Rzeczy niezbędne na maturze z matematyki

Na maturę z matematyki – jak na każdy egzamin pisemny – powinieneś przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem). Nie zapomnij też o czymś do pisania. Zdaniem CKE najbardziej odpowiedni będzie długopis z czarnym tuszem / atramentem.

Przygotuj też sobie przybory na egzaminach z poszczególnych przedmiotów. W przypadku matury z matematyki według CKE możesz mieć ze sobą:
• linijkę,
• cyrkiel,
• kalkulator prosty (czyli taki, który umożliwia wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb),
Wybrane wzory matematyczne (przygotowane przez CKE specjalnie na maturę z matematyki – ich dostarczenie jest obowiązkiem szkoły),
• małą butelkę wody (podczas pracy postaw ją tak, by nie zalać materiałów egzaminacyjnych).

Dozwolone w wyjątkowych przypadkach

CKE pomyślała także o maturzystach, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, aby dostosować do nich warunki przeprowadzania egzaminu. Zasady przewidują, że (m.in. na maturze z matematyki):
• osoby niewidome i słabo widzące mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania;
• uczniowie słabo widzący mogą przynieść ze sobą przybory optyczne, których używają na co dzień;
• cudzoziemcy mogą używać słownika dwujęzycznego (polsko-obcojęzycznego i obcojęzyczno-polskiego) w wersji papierowej lub elektronicznej;
• osoby korzystające w procesie nauczania z komputera (również ze specjalistycznym oprogramowaniem) mogą z niego skorzystać również na maturze, jeśli uzyskały zgodę rady pedagogicznej;
• abiturienci przewlekle chorzy lub czasowo niesprawni mogą używać zaleconego przez lekarza sprzętu i przyjmować leki, jeśli zgłoszą taką potrzebę przewodniczącemu przed rozpoczęciem egzaminu.

O tych przedmiotach zapomnij

Nie przewidziano możliwości zabrania na egzamin telefonu lub smartfona, a zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych jest przez CKE mocno podkreślany. Ich wniesienie może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje – z unieważnieniem egzaminu włącznie.

Podobne sankcje wiążą się także z korzystaniem z samodzielnie przygotowanych „pomocy naukowych”. Oszczędź więc sobie czasu i nerwów i po prostu przygotuj się solidnie do egzaminu. Zobaczysz, że to zaprocentuje – zarówno podczas matury (z matematyki i z innych przedmiotów), jak i w przyszłości.