Kursy maturalne | ProfiMatura

 

Pokażemy Ci, że przygotowania do matury mogą stanowić przyjemność! Na blogu  podpowiadamy, jak do egzaminu przygotować się skutecznie i zwiększyć swoje szase na zdobycie upragnionego wyniku dzięki kursom ProfiMatura.

Kiedy matura z matematyki jest nieważna lub niezdana?

Read More
Wszystkie posty

Kiedy matura z matematyki jest nieważna lub niezdana?

Matura bywa nazywana egzaminem dojrzałości, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności dostosowania się do określonych reguł – wykazania się samodzielnością, uczciwością i odpowiedzialnością. Wszelkie zachowania niezgodne z wymaganymi przez CKE procedurami mogą okazać się bardzo przykre w skutkach.


Unieważnienie matury z matematyki podczas egzaminu

Decyzję o unieważnieniu egzaminu komisja może podjąć już w trakcie jego trwania, jeśli:

 • zostaniesz przyłapany na ściąganiu;
 • wniesiesz na salę urządzenie telekomunikacyjne lub inne przedmioty, których CKE nie wymieniła na liście rzeczy dozwolonych (np. na maturze z matematyki możesz mieć linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli umożliwiający podstawowe działania matematyczne);
 • skorzystasz z telefonu komórkowego;
 • będziesz zakłócał spokój innym zdającym i utrudniał im pracę.

Unieważnienie matury z matematyki po egzaminie

Nawet jeśli uda Ci się skorzystać z jakichś  „pomocy”, nie oznacza to, że nic Ci już nie grozi. Musisz wiedzieć, że także podczas sprawdzania pracy egzaminator może podważyć jej ważność, jeśli uzna, że nie pracowałeś samodzielnie. Może się tak zdarzyć, gdy sprawdzający:

 • zobaczy identyczne odpowiedzi u Ciebie oraz u innej osoby i stwierdzi, że konsultowaliście się ze sobą podczas egzaminu;
 • znajdzie w Twojej pracy fragmenty tekstów z podręcznika szkolnego, internetu lub z innych opracowań, co będzie dowodem korzystania ze ściąg lub z telefonu komórkowego.

Także zdający może wnioskować o unieważnienie matury. Jeśli więc zauważysz nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania egzaminu – zarówno pisemnego, jak i ustnego – masz prawo w ciągu 2 dni zgłosić to do dyrektora OKE. W piśmie musisz dokładnie opisać sytuacje, co do których masz zastrzeżenia. OKE ma na rozpatrzenie skargi 7 dni.


Kiedy matura z matematyki jest niezdana?

Maturę z matematyki na poziomie podstawowym uważa się za niezdaną w dwóch przypadkach:

 • jeśli wynik z jednego bądź kilku przedmiotów obowiązkowych jest niższy niż 30%;
 • jeżeli egzamin zostanie unieważniony.

W przypadku matury na poziomie rozszerzonym sprawa wygląda nieco inaczej. Egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie można nie zdać. Słaby wynik zniweczy Twoje szanse na wymarzone studia, ale nie będzie przeszkodą w uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Jeżeli któryś z egzaminów na poziomie rozszerzonym zostanie unieważniony, jest to równoznaczne z wynikiem 0%.

Dla kogo poprawka?

Dobra wiadomość jest taka, że w razie niepowodzenia maturę z matematyki (z innych przedmiotów również) można poprawiać w sierpniu. Ale – uwaga! – są pewne wyjątki. Prawo do poprawiania egzaminu maturalnego nie będzie Ci przysługiwało, jeśli:

 • nie przekroczysz progu zdawalności z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego;
 • nie przystąpisz do któregoś z egzaminów obowiązkowych lub do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego;
 • któryś z Twoich egzaminów (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i z przedmiotu zdawanego na maturze na poziomie rozszerzonym) zostanie uznany za nieważny;
 • zadeklarujesz chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego po upływie ustalonego przez CKE terminu (masz na to 7 dni od chwili ogłoszenia wyników; Twoje podanie musi wpłynąć nie później niż do 7 lipca 2017 roku).

Jeśli chcesz przygotować się do matury jak najlepiej - już dziś zapisz się na kurs maturalny:

matematykaangielski

Autor: 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę specjalną!

 

 

Więcej wpisów:

Jak wybrać kurs maturalny z matematyki?

Matura z matematyki to nie lada wyzwanie. Przygotowania do niej muszą obejmować nie tylko sam materiał ws...
Anna Kowalska Nowak 2019-08-14 14:56:19

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Jak zapewne wiesz, od 2015 roku wszyscy maturzyści poza przedmiotami z puli obowiązkowych, zdawanymi na p...
Anna Kowalska Nowak 2019-08-14 14:34:44

Przygotowania do matury z matematyki – samemu czy w grupie?

Do sukcesu na maturze prowadzi wiele dróg. Jedni organizują sobie przygotowania samodzielnie i na kilka m...
Anna Kowalska Nowak 2019-08-14 14:25:12